تماس با ما

زبان

اتحادیه ها

نمایندگان

María Sol Guerrero

President of DAr. Co-director of Diploma in Drama Therapy at the National University of Cuyo, Mendoza, Argentina. Psychiatrist, pursuing her PhD in Medicine.

DAr
Argentina Dramatherapy Association

جوانا جانیسته ، دکتر ، AThR (Drama)

Joanna Jaaniste, PhD, AThR (Drama)
Representante de ANZATA
Directora del Centro de Dramatherapy en Sydney. Instructor de Dramaterapia en el instituto IKON de Australia.

Screen Shot 2018-09-19 at 11.53.59 AM_ed
ANZACATA
 La Asociación Profesional de Terapias Artisticas y Creativas en Australia, Nueva zelanda y Singapur

Ditty Dokter, PhD, registered member UKCP, HCPC, BADth, ADMPUK

Member Kenvak arts therapies research centre, MA/PhD supervisor Anglia Ruskin University, Cambridge UK and Codarts university of the arts, Rotterdam, NL. Retired Arts therapies NHS professional lead and courseleader Dramatherapy/Dance therapy Universities of Hertfordshire, Roehampton and Anglia Ruskin University.

BADth
انجمن نمایش درمانی بریتانیا

Stelios Krasanakis M.D.
Representante de EFD
Miembro fundador y miembro del Consejo de Administración de la Federación Europea de Dramaterapia. Profesor de la Universidad Nacional y Kapodiscursiana de Atenas. Fundador y Director del programa Dramatherapia en el Instituto AEON. Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Helénica de Psiquiatras y Presidente de la rama "Arte y Psiquiatría".

استلیوس کراسانکیس ، پزشک . 

EFD
فدراسیون نمایش درمانی اروپا . شامل : آلمان ، ایتالیا، بلژیک ، بریتانیا ، یونان ،‌رومانی ، جمهوری چک ، فرانسه ،‌لهستان ،اسرائيل ،‌ لاتوییا ، سويس ،‌ پرتقال  ، نروژ ، هلند و اسلوونی

مجید امرایی ، دکتر

نماینده انجمن نمایش درمانی ایران ، بنیان گذار 

مدیر انجمن نمایش درمانی ایران . استاد دانشگاه های ،علمی کاربردی ،  الزهرا ، میراث فرهنگی ،  سخنران ، مولف ، محقق و کارگردان تئاتر .

پارک می - ری ،‌دکتر

Park Mi-ri, PhD
Representante de KDTI
Directora de investigación de KDTI.

KADT
Instituto Coreano de Dramaterapia

لارا ال وود . دکتر  کتر ، نمایش درمانگر ثبت شده ، آموزگار مورد تایید هیت مدیره , LMHC, CCLS

نماینده NADTA. مدیر NADTA . استادیار دانشگاه کالج ماللوی . مدیر بازتوانی از طریق نمایشات درمانی . مشاور سلامت روانی  مورد تایید NYS . دارای مدرک دکترای مشاوره و آموزش مشاوران دانشگاه میسوری - سنت لویس .

Logo of the Drama Therapy Association in the United States and Canada
NADTA
انجمن نمایش درمانی آمریکای شمالی
NYU
New York University
nyu_stacked_color.png

مدیر برنامه نمایش درمانی دانشگاه نیویورک مدرسه استاین هارت . سردبیر نشریه دراما تراپی ری ویو . ​Dr. Sajnani initiated the founding of the World Alliance of Dramatherapy. NYU Drama Therapy plays a coordinating role in facilitating the activities of the World Alliance. 

نیشا سجنانی ، دکتر ، نمایش درمانگر ثبت شده ، آموزگار مورد تایید هیت مدیره 

Paula Kingwill

Dramatherapist at Reconnect on the Rest. Documentary filmmaker and farmer. Founding member and director of the Bonfire Theatre Company.

SAAD
انجمن نمایش درمان گران آفریقای جنوبی

راویندرا راناسینها

SLADth نماینده  .​نماینده اتحادیه نمایش درمان گران سریلانکا . بنیان گذار . مدیر برنامه سنجش و صدور گواهینامه نمایش درمانی ، سریلانکا

SLADth
انجمن نمایش درمان گران سریلانکا

سوزان پندزیک ، دکتر ، نمایش درمانگر ثبت شده 

Susana Pendzik, PhD, RDT
Representante de YAHAT
Directora del Programa de Maestría del Colegio Académico Tel-Hai. Profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto de Dramaterapia de Suiza.

YAHAT
انجمن هنر درمانی اسرائيل  

Pedro Torres, MD, ICHTF

President of ANADRAS. Psychiatrist, family systems therapist, drama therapist, and psychodramatist. Professor at the University of Chile. Director and founder of EDRAS, and president and founder of TeatroSalud. 

ANADRAS
The Chilean Dramatherapy Association

Website translation provided by Shahriar Delavar